Werkzaamheden & prijzen

Prijzen exclusief BTW

 

 

Pottuijt Pipeline Consulting adviseert middels het maken & controleren van berekeningen. Daarnaast

kan Pottuijt Pipeline Consulting adviserend optreden in het voorbereidings en of uitvoeringstraject van leidingwerken.

 

Werkzaamheden & prijzen: Maken berekeningen

Werkzaamheden & prijzen: Controleren berekeningen

Werkzaamheden & prijzen: Overig advies

 

 

 

Mede door de specialistische kennis van de bedrijfhoudende adviseur, de gestructureerde en snelle werkwijze van het adviesbureau zijn wij een goede adviserende partner in uw leiding voorbereidings- en of uitvoeringstraject.

wp7979f580.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.