Pottuijt Pipeline Consulting

(onderdeel van Pottuijt Projectdiensten Civiel BV)

 

Middachten 15

1187 DE Amstelveen

 

T+ 06 144 37 186 (privé 020 441 55 62)

F+ 084 838 57 06

 

Email: info@ppcleidingadvies.com

Website: www.PPCleidingadvies.com

 

Kvk nr. 34382126 0000

Bankrekeningnr. 0114 6286 96 (Rabobank)

 

 

 

 

 

 

 

wp70c5e208.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.

wp1bfe3170_0f.jpg
wpfba07b4f_0f.jpg
wp190107e7_0f.jpg