wp7979f580.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. De door ons geleverde producten gelden alle als advies, de daadwerkelijk toepassing/opvolging is onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.

Offerte aanvragen

 

Voor de berekeningen & advieswerkzaamheden kunnen telefonisch, per post, per fax of per email vrijblijvende offertes worden aangevraagd. Houdt u er rekening mee dat wij enige gegevens nodig hebben om offertes op te kunnen maken.

Voor alle door ons te verlenen diensten is hieronder een aanvraagformulier terug te vinden, waarop is aangegeven welke gegevens wij minimaal nodig hebben om een offerte op te maken /om bij een eventuele opdrachtverlening de opdracht uit te kunnen voeren.  Indien u niet alle gevraagde gegevens weet zullen wij deze in overleg met u proberen te achterhalen/ bepalen.

 

Weet u zelf nog niet exact welk advies of welke berekeningen u nodig heeft, kies dan het aanvraagformulier “advies_berekeningen algemeen”. Uiteraard kunt u ook een aanvraag doen zonder één van onderstaande aanvraagformulieren.

 

 

Indien u (om  bijvoorbeeld beveiligingsredenen) niet kan downloaden, kies dan voor de HTML-versie van het aanvraagformulier!

 

       Aanvraagformulier                                          Download versie       HTML (webpagina) versie

Advies_berekeningen algemeen.                                                     klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding open sleufmethode.                             klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding zinkermethode.                                     klik hier                               klik hier

Sterkteberekening leiding doorpersing.                                          klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding geperst/ gelegd-methode                   klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding horizontaal gestuurde boring             klik hier                              klik hier

Berekening veiligheidszone waterkering.                                       klik hier                              klik hier

Berekening erosiekrater transportleiding.                                      klik hier                              klik hier

 

 

 

De aanvraag(formulieren) en eventuele bijlagen kunt u per post, per fax of per email aan ons verzenden.

 

 

 

 

Pottuijt Pipeline Consulting

 

Middachten 15

1187 DE Amstelveen

 

T+ 06  516 00 087 (privé 020 441 55 62)

F+ 084 838 57 06

 

Email: info@ppcleidingadvies.com