Know how

 

De specialistische kennis (know how) en ervaring van de bedrijfhoudende adviseur binnen het adviesbureau komt voort uit het maken van tal van vereenvoudigde en uitgebreide sterkteberekeningen voor leidingwerken (conform NEN 3650 & 3651), het adviseren in voorbereidings en uitvoeringstrajecten van leidingprojecten, de verzorging van het ontwerp van leidingprojecten en het voeren van de directievoering over leidingprojecten.

 

 

Zo bezit /heeft de bedrijfshoudende adviseur kennis & ervaring met:

 

-het maken van uitgebreide sterkteberekeningen voor gas-, warmte-, riool- en drinkwatertransportleidingen (ook met het niet meer toepasbare leidingmateriaal asbest-cement).

-het maken van vereenvoudigde sterkteberekenigen voor gas-, riool- en drinkwatertransportleidingen.

-het adviseren over/werken met/ rekenen met leidingmateriaal zoals beton, staal, PVC, PE, PP, GVK, nodulair gietijzer, grijs gietijzer en asbest cementleidingen.

-het adviseren over/werken met/ rekenen met de aanlegtechnieken open sleuf, zinker sleuf, horizontaal gestuurde boringen, doorpersingen, gesloten & open frontboringen.

-het verzorgen van het ontwerp voor kleine en grote leidingprojecten.

-het voeren van de directie over kleine en grote leidingprojecten.

 

 

 

 

 

Mede door de specialistische kennis van de bedrijfhoudende adviseur, de gestructureerde en snelle werkwijze van het adviesbureau zijn wij een goede adviserende partner in uw leidingproject (voorbereidings- en of uitvoeringstraject).

 

 

 

wp7979f580.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.

 

wp0fb7d71e_0f.jpg
wp5533b116.gif
wp1d609ee8.png

BEKIJK ENKELE UITGEVOERDE BEREKENINGEN