wp5ca59659.png

Attentie: Op al onze adviezen is de RVOI 2001 van toepassing. Adviezen worden met de hoogste zorgvuldigheid gegeven. Pottuijt Pipeline Consulting kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene, resulterende of andere schade. In geen enkel geval zal een eventuele aansprakelijkheid voor geleden schade, van welke aard dan ook, en ongeacht de vorm waarin gevorderd, het bedrag te boven gaan dat werd betaald voor het door Pottuijt Pipeline Consulting afgegeven advies. Bij opdrachtverstrekking wordt er vanuit gegaan dat de verstrekker van de opdracht instemt met de door Pottuijt Pipeline Consulting bovengestelde voorwaarden.

 

Berekening aanvragen in drie stappen

 

 

 

 

 

 

Uiteraard kunt u ook een aanvraag doen zonder één van onderstaande aanvraagformulieren en in de vorm van een mail, brief of fax.

 

Aanvraagformulieren

 

Indien u (om  bijvoorbeeld beveiligingsredenen) niet kan downloaden, kies dan voor de HTML-versie van het aanvraagformulier!

 

 

       Aanvraagformulier                                          Download versie       HTML (webpagina) versie

Advies_berekeningen algemeen.                                                     klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding open sleufmethode.                             klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding zinkermethode.                                     klik hier                               klik hier

Sterkteberekening leiding doorpersing.                                          klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding geperst/ gelegd-methode                   klik hier                              klik hier

Sterkteberekening leiding horizontaal gestuurde boring             klik hier                              klik hier

Berekening veiligheidszone waterkering.                                       klik hier                              klik hier

Berekening erosiekrater transportleiding.                                      klik hier                              klik hier

 

wp8e85608f.png
wp8e85608f.png

STAP 1 download of open een

aanvraagformulier.....

STAP 2 vul het formulier zo goed

als mogelijk is in......

Pottuijt Pipeline Consulting

 

Middachten 15

1187 DE Amstelveen

 

T+ 020 441 55 62

F+ 084 838 57 06

 

Email: info@ppcleidingadvies.com

wp8e85608f.png

STAP 3 stuur het formulier +

bijlagen per mail, post of fax naar....